WIJ VINDEN WAT UW VEELBELOVENDE ORGANISATIE MET DE BUITENWERELD VERBINDT!

Merkwaarde

Merkgedreven organisaties hebben meer succes op de lange termijn. Wij helpen merken en organisaties beter te presteren door hun ware identiteit vast te leggen en te vertalen …  Wat is uw merkwaarde?

Lees verder

Analyse

Het Monto Media Merkwaarde Model® analyseert de kenmerkende identiteit van een organisatie. Onze methodiek werkt vanuit de kern van de organisatie, de mensen en de mentaliteit. Dit zorgt voor eigenaarschap, herkenning en draagvlak.

Lees verder

Richtinggevend

Inzicht door uitzicht en uitzicht door inzicht. We vertalen de merkwaarde naar een compacte merkvisie, merkmissie én merkbelofte. Het draagt bij aan een consistente koers en geeft sturing aan de strategische ambities van een organisatie.

Lees verder

Implementatie

Onze consultants maken een vertaalslag voor strategie, organisatie en marketing. We kijken ook naar de persoonlijkheidsaspecten van individuen en teams. Voor een betere samenwerking, grotere verbondenheid en meer plezier in het werk. Uw merkwaarde implementeren we in programma's op het gebied van innovatie, marketing en talentontwikkeling.

Lees verder

Slot Loevestein

“Het Monto Media Merkwaarde traject heeft ons in staat gesteld een nieuwe waarde toe te voegen die vertrouwen wekt en de kernwaarden zowel intern als extern uitdraagt!”

Ien Stijns – directeur


Lees verder

Corbulo Executive Search

“Een mooie bewustwording die onze organisatie op een nieuwe succesvolle manier heeft gepositioneerd.”

Feddo Heintz – directeur


Lees verder

Visser & Visser

“Fantastisch op weg geholpen bij het concreet maken van onze merkwaarde vanuit onze persoonlijke drijfveren.”

Marcel Fierens – directeur


Lees verder

Van de Bovenste Plank

“Geeft rust en houvast voor mijn bedrijf.”

Jorik Boerstal – directeur


Lees verder

Aanhaken in een veranderende wereld. Hoe doe je dat?

Strategische wendbaarheid


Wat is het doel van een bergbeklimmer? Niet alleen de top halen, maar ook veilig weer afdalen! En zo is het ook met een organisatie. Inspelen op de veranderende omgeving. Organisaties moeten strategisch wendbaarder worden en dat betekent investeren in ‘strategic agility’. Dit is het vermogen van een organisatie om zijn strategische koers snel en effectief te veranderen, anticiperend of reagerend op kansen en bedreigingen in zijn omgeving. Strategic agility bestaat uit twee elementen die elkaar versterken. Aan de ene kant de behendigheid en lenigheid (agility) van de organisatie om offensief kansen te benutten die zich aandienen door veranderingen in de markt en aan de andere kant de veerkracht en robuustheid (resiliency) van de organisatie om de gevolgen van vaak grote en onvoorziene veranderingen op te vangen. Strategic agility is niet alleen noodzaak om te overleven, maar het biedt concrete handvatten voor het vergroten van het concurrentievermogen en de winstgevendheid.

Lees verder

Projectmanagement


Projectmanagement is leiding geven aan eenmalige projecten met een tastbaar eindresultaat. Overweeg altijd een aanpak waarbij niet een aparte projectorganisatie maar de reguliere lijnorganisatie het project oppakt, al dan wel of niet onder leiding van een externe projectleider. Wat is er vanzelfsprekender dan dat de uitvoerders van de verandering ook de verantwoordelijkheid voor de verandering oppakken? Zij hebben kennis van zaken en moeten er straks mee verder. Dit blijkt keer op keer een kritieke succesfactor voor goed projectmanagement en het behalen van de vooraf bepaalde doelstelling. Monto Media werkt vanuit deze filosofie.

Lees verder

Beeldkazerne


Het ontwikkelen van (communicatie)concepten op basis van een merkwaarde vereist creativiteit en een weidse blik. Het draait om het leggen van verrassende verbanden op basis van trends, ideeën, maatschappelijke veranderingen en organisatorische ontwikkelingen. Conceptueel denken is belangrijk in marketingcommunicatie. Kennis van denkprocessen en de wijze waarop ideeën ontstaan is cruciaal. Alleen zo is het mogelijk om trends in markten te ontdekken en nieuwe kansen te zien. Monto Media helpt u graag verder.

Monto Media is partner van het inspiratiecollectief Beeldkazerne. Contentspecialisten voor een onderscheidende marketingtechnische vertaling van de merkwaarde van een organisatie.

Lees verder

Nieuws

Smart marketing voor smart cleaning

ICE is een wereldspeler in reinigingstechnologie. Als hoogwaardige fabrikant van reinigingsmachines is ICE de pionier in connected cleaning. De baanbrekende applicatie "i-synergy", geeft de gebruikers...

Read More

Strategie voor een visie van een stad

In 2032 heeft de stad Gorinchem 650 jaar stadsrechten. Hoe ziet de stad er dan uit? In het visietraject GO2032 probeert de gemeente Gorinchem samen met de bewoners een visie te ontwikkelen...

Read More

Contact

Anti-spam:

Monto Media hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens. De persoonsgegevens zullen dan ook conform de AVG wetgeving worden behandeld.

Kantoor

Dalemstraat 1
4201 BM Gorinchem

M. 06 20603951
info@montomedia.nl