In 2032 heeft de stad Gorinchem 650 jaar stadsrechten. Hoe ziet de stad er dan uit? In het visietraject GO2032 probeert de gemeente Gorinchem samen met de bewoners een visie te ontwikkelen richting de toekomst. De wereld verandert en met de toekomstvisie wil de stad duidelijke keuzes en voorkeuren aangeven hoe met komende veranderingen en problemen om te gaan. Een belangrijke rol is daarin weggelegd voor de bewoners. Door middel van verschillende activiteiten en sociale media worden zij geprikkeld om mee te praten, mee te bepalen en mee te werken aan het Gorinchem van de toekomst.

Bij de start van het visietraject zijn verschillende sleutelfiguren benaderd om als ambassadeur op te treden. Deze ambassadeurs hebben een voortrekkersrol in de activiteiten en mobiliseren hun achterban om te participeren.

Monto Media is vanaf het allereerste begin bij het visietraject betrokken met strategische en inhoudelijke bijdrages. Met het creëren van het thema GO2032 door Monto Media, waarbij GO staat voor de pro-actieve houding en de eerste twee letters van Gorinchem. Het jaartal 2032 staat voor 650 jaar stadsrechten (1382) en het ontwikkelen van een raamwerk voor de langere termijn.

Met een uitgebreide media-pakket voor het project GO2032, heeft Monto Media i.s.m. diverse contentpartners, visueel krachtig gepresenteerd. Van een webplatform, toolkits, videocontent, fotografie, posters, infographics en de uiteindelijke Visie van de Stad.