Slot Loevestein

Door historie verbonden - Door toekomst gedreven.

Voor de Stichting Vrienden van het Slot Loevestein ontwikkelde Monto Media een nieuwe profilering, op basis van het unieke Monto Media Merkwaarde Model®.

Het Monto Media Merkwaarde traject heeft ons in staat gesteld een nieuwe waarde toe te voegen die vertrouwen wekt en de kernwaarden zowel intern als extern uitdraagt!”
Ien Stijns – directeur Slot Loevestein

Slot Loevestein

Nederlands historisch erfgoed in een veranderende wereld.

In het kenmerkende Hollandse rivierenlandschap, waar Maas en Waal samenkomen, liet ridder Dirc Loef van Horne in 1361 zijn kasteel bouwen. Slot Loevestein is als Staatsgevangenis vooral beroemd vanwege de spectaculaire ontsnapping met de boekenkist door rechtsgeleerde Hugo de Groot. Hij wordt beschouwd als één van de grondleggers van het Volkenrecht, het Internationaal Recht.
Behalve Staatsgevangenis was Slot Loevestein als vesting tevens een belangrijk onderdeel van de Hollandse Waterlinie.

Slot Loevestein

Erfgenamen van Hugo de Groot.

Meer dan veertig jaar geleden is de Stichting Vrienden van Slot Loevestein opgericht. De zakelijke Vrienden, Leenheren genoemd, verbinden zich exclusief voor meerdere jaren aan het museum met financiële bijdragen waarmee nieuwe presentaties en publicaties worden gerealiseerd. Zij hebben zich opgeworpen als erfgenamen van Hugo de Groot en dragen zo bij het realiseren van ‘De Erfenis’.

Slot Loevestein

Ons heden is morgen onze geschiedenis.

Op wens van het nieuwe Bestuur en een Raad van Advies van de Stichting Vrienden van het Slot Loevestein, heeft Monto Media op basis van het Monto Media Merkwaarde Model®, een toekomstbestendige merkwaarde ontwikkeld. Met deze nieuwe definiëring en profilering van visie en missie, kan de stichting met haar Leenheren een zinvolle bijdrage blijven leveren aan Slot Loevestein.

Missie: “Ons heden is morgen onze geschiedenis en beïnvloedt onze verwachtingen van de toekomst. Slot Loevestein is van groot belang als Nederlands historisch erfgoed. Initiatieven als van de Stichting Vrienden van het Slot Loevestein, scheppen voorwaarden om het slot zich in het collectieve historische bewustzijn verder te kunnen blijven manifesteren.”

Merkwaarde: "Door historie verbonden - Door toekomst gedreven."